Marklov

Gräva bort eller fylla upp mark kan kräva marklov. Det kan även krävas marklov för att fälla träd eller plantera skog.

Att ändra nivån på marken med mer än 0,5 meter inom område med detaljplan kräver marklov. Det gäller oavsett om du schaktar bort mark eller fyller upp. Inom vissa områden krävs även marklov för trädfällning eller skogsplantering.

För små markförändringar kan beslut om startbesked ges i samband med marklov.

Det är viktigt att du tar hänsyn till grannfastigheter så att de inte får problem med dagvatten från din tomt.

Då behövs inte marklov

Det krävs inte marklov för att höja eller sänka markytan till en nivå som har angetts i detaljplanen.

Utanför område med detaljplan krävs inte marklov om det inte är reglerat i områdesbestämmelser.

Schaktning och fyllning som utgör led i byggnadsarbeten kräver inte marklov, om de prövas i bygglovsärendet.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej