Måla om, byta fasad- eller takmaterial

Att måla om en byggnad, byta fasad- eller takmaterial kräver normalt sett bygglov eftersom du väsentligt ändrar byggnadens utseende. Om utseendet inte förändras väsentligt behöver du inte bygglov.

Att ändra fasaden på en byggnad kräver normalt sett bygglov inom detaljplanelagt område. Det gäller oavsett om du ska byta färg eller material på fasad eller tak. Även andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, som till exempel att ta upp nya fönster eller dörrar, måste du söka bygglov för.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för fasadändringar.

Undantag

För en- och tvåbostadshus som ligger inom område med detaljplan finns dock vissa undantag från lovplikten för fasadändringar. Om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär krävs det inte bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

Det gäller både bostadsbyggnader och tillhörande komplementbyggnader som till exempel garage, friggebodar eller attefallshus. Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej