Komplementbyggnad, friggebod

En friggebod är en mindre, fristående byggnad som byggs i närheten av ett en- eller tvåbostadshus. Den kräver inte bygglov eller anmälan.

Det krävs inte bygglov eller anmälan för att bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, i närheten av en- eller tvåbostadshus. Friggeboden får inte användas som bostad men kan vara exempelvis gäststuga, förråd, växthus eller uterum. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får vara högst 15 kvadratmeter.

Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till en befintlig friggebod under förutsättning att alla de krav som gäller för friggeboden uppfylls.

Anmäl installationer

Om friggeboden förses med installationer som exempelvis eldstad, vatten eller avlopp krävs anmälan för installationen.

Kriterier för friggebod

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska räknas som en friggebod:

  • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
  • Den ska vara en komplementbyggnad.
  • Den får vara högst 15 kvadratmeter.
  • Tacknockshöjden får vara högst 3 meter.
  • Den ska vara fristående.
  • Den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus.
  • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns.
  • Friggeboden kräver inte bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

Läs mer

Attefallsåtgärder

Om byggnaden inte räknas som friggebod kan den räknas som en Attefallsåtgärd. Dessa är inte bygglovspliktiga, men kräver anmälan.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej