Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis eller rökkanal så ska du göra en anmälan till bygglovenheten. Detta gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats.

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal måste du göra en anmälan till bygglovenheten. Tänk på att du inte får börja bygga innan du har fått ett startbesked.

Exempel på åtgärder som är anmälningspliktiga:

  • Nyinstallation av eldstad
  • Nyinstallation av skorsten eller rökkanal
  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av vedeldad bastu.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets.

Alla nyinstallerade eldstäder ska vara CE-märkta, vilket är en förutsättning för att få säljas inom EU. Eldstäder som dessutom är P- eller Svanenmärkta uppfyller ännu högre krav.

Till anmälan ska bifogas:

  • Planritning med braskaminens / eldstadens placering inritad.
  • Fasadritning med skorstenens placering inritad.
  • CE-märkning på eldstad och/eller rökkanal, eller ange fabrikat och typ på anmälan.

Här hittar du blankett: Ansökan om bygglov med mera (PDF, 227 kB)

När anmälan skickats in utfärdar vi ett startbesked som innebär att installationen får påbörjas. Då arbetena är färdiga ska installationen godkännas av skorstensfejarmästare som upprättar ett besiktningsprotokoll. Godkänt protokoll ska skickas till nämnden som då utfärdar ett slutbesked.

Du får inte börja används din anläggning innan du har fått ett slutbesked.

Det är viktigt att tänka på hur en braskamin påverkar omgivningen. Den trevliga härden inne i huset är din egen upplevelse, men röken kan bli störande för grannar. Tänk igenom konsekvenserna och tala med grannarna. Du är själv ansvarig för att reglerna i Boverkets byggregler följs.

Kom också ihåg att samhällsbyggnadsnämnden kan förbjuda eldning om den blir alltför störande. Reglerna innebär bland annat också att det inte får uppstå brand- och gasspridning. Personal på bygglovenheten kan ge upplysningar om aktuell lagstiftning.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej