Avgifter för bygglov och andra åtgärder

Motala kommun tar betalt för handläggningen av bygglov, andra lov, anmälningar och andra ärenden.

Ärenden om ny-, om- och tillbyggnad med mera handläggs av Motala kommuns bygglovenhet. Kommunen tar ut en avgift för att handlägga ditt ärende. Hur stor avgiften är bestäms av en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Den fullständiga taxan hittar du här: Taxa för Plan- och bygglagen med mera inklusive kart- och mättaxa (PDF, 550 kB)

Förutom själva bygglovsavgiften tillkommer en kostnad för underrättelse. Om förslaget avviker från detaljplanen får du också betala för kommunicering.

Så beräknas avgiften

För att taxan ska vara så rättvis som möjligt och öka i förhållande till övriga priser i samhället är den relaterad till prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen varje år.

Det kan vara krångligt att själv utifrån taxan räkna ut exakt hur mycket handläggningstiden för ditt bygge kommer att kosta. Det är många olika faktorer som spelar in när avgiften ska beräknas. Du är alltid välkommen att kontakta bygglovenheten för att få en uppskattning av tidsåtgången, och därmed kostnaden.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej