Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov. Läs mer om bland annat hur det går till att ansöka om bygglov och exempel på åtgärder som är lovfria.

Hitta blanketter

I Självservice hittar du e-tjänster och blanketter för att ansöka om lov eller göra en anmälan under rubriken Bygga nytt, ändra eller riva.