Lediga tomter

Här kan du hitta lediga tomter i Motala kommun. För att ta del av de erbjudanden som skickas ut när nya tomter släpps kan du ställa dig i Motala kommuns tomtkö.

Du som söker tomt ska informera dig om de förhållanden som gäller för den särskilda tomten. Du kan hitta aktuella detaljplaner via kartan nedan.

Planarbete för fler bostäder i Bråstorp har påbörjats. En detaljplan beräknas vara klar under 2021 och byggklara tomter kan finnas tillgängliga under 2022.

Planarbete för bostäder i Bråta hagar, väster om Hällsättersleden, pågår. En detaljplan beräknas vara klar under 2021 och byggklara tomter kan finnas tillgängliga under 2022.

I Fornåsa finns två nybildade tomter.

Söder om Motala ligger det gamla stationssamhället Fågelsta. Här är det en mil till Motala (cirka 15 min med buss), Vadstena och Skänninge. I Fågelsta bor knappt 300 invånare.

I Fågelsta finns en ledig villatomt.

Lediga tomter i Fågelsta

Fastighetsbeteckning Areal         Övriga upplysningar
Sund 3:131 1303 kvm Ledig

Detaljplan

Gällande detaljplan medger uppförande av ett fristående enbostadshus och ett uthus eller annan gårdsbyggnad med en sammanlagd areal av högst 160 kvm. Uthus eller annan gårdsbyggnad får inte uppta större areal än 30 kvm. Bostadshuset får uppföras i en våning, höjden får ej överstiga 4,5 meter. Uthus eller annan gårdsbyggnad får inte uppföras till större höjd än 2,5 meter.

I Godegård finns tre tomter med saneringsbehov, samt ytterligare en.

I Nykyrka finns inga kommunala tomter för närvarande.

I tätorten Tjällmo bor drygt 570 invånare. Inkluderar man omlandet, som är ganska stort, bor här drygt 1100 invånare.

Från Tjällmo är det 20 km till Borensberg (cirka 25 minuter med buss), 38 kilometer till Motala (cirka 60 min med buss), 50 km till Linköping (cirka 65 min med buss) och 30 kilometer till Finspång.

I Tjällmo finns sju lediga villatomter.

Lediga tomter i Tjällmo

Fastighetsbeteckning Areal         Övriga upplysningar
Råcka 1:79 899 kvm Ledig
Råcka 1:81 899 kvm Ledig
Råcka 1:82 907 kvm Ledig
Råcka 1:84 1075 kvm Ledig
Råcka 1:90 1117 kvm Ledig
Råcka 1:91 1156 kvm Ledig
Råcka 1:92 1212 kvm Ledig

Detaljplan

Gällande detaljplan för fastigheterna Råcka 1:79, 1:81, 1:82 och 1:84 medger uppförande av ett fristående enbostadshus samt ett uthus eller annan gårdsbyggnad. Tomten får bebyggas med en sammanlagd byggnadsarea av högst 200 kvadratmeter. Bostadshuset får byggas i högst en våning och ej överstiga höjden 3,6 meter. Uthus och andra komplementbyggnader får inte uppföras till större höjd än 3,6 meter.

Gällande detaljplan för fastigheterna Råcka 1:90, 1:91 och 1:92 medger uppförande av ett enbostadshus i högst en våning. Tomten får bebyggas med en sammanlagd byggnadsarea av  högst 200 kvadratmeter. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns, komplementbyggnader ska placeras minst 1,75 meter från tomtgräns. Endast källarlösa hus får uppföras.

Från Österstad är det 9 kilometer till Motala (cirka 15 min med buss) och 35 kilometer till Linköping (cirka 45 min med buss). I Österstad bor drygt 360 invånare.

I Österstad finns för närvarande en ledig tomt. Att en tomt är utlämnad innebär att den ännu inte är såld men att köparen har en viss tid på sig att förbereda ett köp och byggnation. Se förutsättningar för respektive tomt i tabellen nedan.

Lediga tomter i Österstad

Fastighetsbeteckning Areal    Övriga upplysningar
Österstad 6:73 1272 kvm Ledig

 

Hitta detaljplan

I vår karta kan du hitta gällande detaljplaner för olika områden.

Kontakt

För frågor om tomter:

Mark- och exploateringsenheten
E-post: villatomt@motala.se

För frågor om bygglov:

Bygglovenheten
E-post: bygglov@motala.se

För frågor om kartor:

Lantmäterienheten
E-post: lantmateri@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej