Ventilation

En bra grundventilation som är anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden är viktigt för att inomhusmiljön ska vara sund. I byggnader med dålig och ineffektiv ventilation stannar de föroreningar som bildas kvar inomhus.

Kvaliteten på inomhusluften i en bostad påverkas av flera saker. Till exempel hur frisk den luft som kommer in i byggnaden är och ventilationens effektivitet. Eventuella föroreningar som kan komma från byggnaden eller aktiviteter i byggnaden spelar också in. Dessutom kan för höga nivåer av luftfuktighet förekomma.

Luftflöde

I en bostad bör luftflödet inte vara lägre än 0,5 omsättningar/timme (rv/h). Uteluftsflödet bör inte vara lägre än 0,35 liter uteluft per sekund per kvadratmeter (l/s per m2) golvarea eller 4 l/s per person.

Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras. Rengör ventiler i badrum och kök regelbundet. Gör rent filtret i köksfläkten ofta, gärna en gång i månaden.

Kontrollera frånluftsventilerna. Håll en bit papper mot ventilen. Om papperet sugs fast fungerar ventilationen. Ha gärna köksdörren på glänt och låt fönster i närliggande rum vara öppna.

Installera inte köks- eller badrumsfläkt i flerfamiljshus utan att tala med fastighetsägaren eftersom detta kan påverka hela husets gemensamma ventilation.

Om du har problem med din boendemiljö kontakta alltid först din fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse angående problemet.

Tar inte fastighetsägaren ditt klagomål på allvar kan du lämna in ett klagomål miljö- och hälsoskyddsenheten. Läs mer om att lämna klagomål på boendemiljön.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej