Temperatur och drag

För att få ett bra inomhusklimat är det viktigt att ha rätt temperatur. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer för vad som anses som lämpligt i bostäder när det gäller temperaturen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att temperaturen i en bostad bör vara mellan 20 och 23 grader. Temperaturen ska aldrig vara lägre än 18 grader, och inte varmare än 26 grader på sommaren. Om man har en golvtemperatur under 18 grader är det något man bör titta närmare på.

Observera att de allmänna råden inte är tillämpliga vid extrema väderförhållanden såsom köldknäppar och värmeböljor

Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har en lägre temperatur än omgivande luft ger också en känsla av drag. Därför är det viktigt att huset har en bra isolering. Om du har möbler och gardiner som skymmer elementen kan det skapa drag och bidra till att rummet inte blir tillräckligt uppvärmt.

Om du har problem med din boendemiljö kontakta alltid först din fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse angående problemet.

Tar inte fastighetsägaren ditt klagomål på allvar kan du lämna in ett klagomål miljö- och hälsoskyddsenheten. Läs mer om att lämna klagomål på boendemiljön.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har mer information och rekommendationer om inomhustemperatur.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej