Störande lukter

Matos, röklukt och avfall är exempel på lukter som ibland tar sig in från grannar, restauranger, tvättstugor, soprum och trapphus. Lukterna kan ta sig in i bostaden via ventilationssystemet, brevinkastet, bjälklaget eller uteluftsventilerna och kan ibland upplevas som störande.

En väl fungerande ventilation är av största betydelse för att hålla undan oönskade lukter utifrån. Håll uteluftsventilerna öppna i din bostad för att förebygga problemet. Dina fönster ska däremot vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matoset.

Stängda uteluftsventiler

Undertryck kan bildas i lägenheten när fönster och ventiler är stängda. Bakdrag skapas därmed i ventilerna och luft från andra lägenheter kommer in hos dig.

Trapphus

När det blir ett övertryck i lägenheten, jämfört med trapphuset, bildas en luftström som tar sig ut från lägenheten. Detta gäller även för sopnedkast och underliggande garage.

Kommer lukten från en restaurang i närheten informerar du innehavaren om att du är störd av lukten. Restaurangägaren måste få en möjlighet att åtgärda eventuella brister innan du vänder dig till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med styrelsen.

Några vanliga orsaker till störande lukter kan vara:

Otäta ventilationskanaler

Gamla hus byggda främst innan 1950-talet kan ha murade ventilationskanaler som inte är täta.

Fläktar  i kök och badrum

Köksfläktar och så kallade paxfläktar i badrum som är kopplade till en gemensam ventilationscentral kan orsaka bakdrag.

Otätheter i huset

Äldre hus kan ha otäta väggar vilket gör att sprickor och hål skapar kanaler där lukt kan passera.

Lukt utifrån

Öppna fönster eller friskluftsventilationer som är placerade nära andra ventilationer eller fönster gör att lukter kan komma in i bostaden.

Har du varit i kontakt med ansvarig för den störande lukten och inte är nöjd kan du lämna klagomål till kommunen. Läs mer om att lämna klagomål på boendemiljön.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej