Radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Stora delar av Motala kommun ligger på mark som kan medföra hög risk för markradon. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att veta om det finns radon i din bostad är att göra en mätning.

Karta

På kartan Bygga och bo kan du se risken för markradon i ett visst område. Aktivera lagret Radonrisker. Observera att du behöver göra en egen radonmätning i fastigheten för att vara säker på hur hög radonnivån är just där.

Hälsorisker med radon

Radon är ett allvarligt hälsoproblem som förknippas med boendet. När vi andas in radonhaltig luft kan cellerna i luftvägar och lungor skadas. Skadorna kan på sikt leda till lungcancer. Om du är rökare ökar risken ytterligare. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige. Radonhalten i byggnader ska inte överstiga 200 Bq/m3.

Mätning av radon bör göras om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen eller om det har gjorts en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden.

Så går mätningen till

Du beställer ett mätpaket, normalt två dosor på cirka sex centimeter i diameter, från ett mätlaboratorium och placerar ut dem enligt anvisningarna. Normalt läggs dosorna i två rum – sovrummet och det mest använda rummet förutom köket. Efter mätperioden skickar du dem tillbaka till laboratoriet och så småningom får du ett mätprotokoll hemskickat till dig.

En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Om du upptäcker att ditt hus har för höga halter av radon är det viktigt att du får hjälp med att reda ut orsakerna för att kunna sätta in rätt åtgärder. Beroende på om radonet kommer från marken eller byggnadsmaterialet väljer man olika typer av åtgärder. Ibland kan det räcka med att förbättra den befintliga ventilationen eller att täta sprickor i golv och vid rörgenomföringar.

Kontakta ett ackrediterat företag som utför radonanalys. Det är viktigt att utföra en ny radonmätning efter att åtgärderna är klara.

Du som är småhusägare och i behov av radonsanering kan ansöka om radonbidrag hos länsstyrelsen i det län där ditt hus ligger. Mer information om radonbidrag finns på Boverkets hemsida.

Bor du i hyreshus eller bostadsrätt är det fastighetsägaren respektive bostadsrättsföreningen som svarar för mätningar och eventuella åtgärder.

Miljö- och hälsoskyddsenheten utövar tillsyn enligt miljöbalken. När det gäller radon innebär det att vi bevakar situationen och arbetar för att riktvärdet på 200 Bq/m³ klaras i bostäder och lokaler. Till största del består detta arbete av att informera allmänhet och fastighetsägare om riskerna med radon.

Miljö- och hälsoskyddsenheten kan även ge mer konkret information om till exempel var i kommunen det finns förhöjda risker för markradon, se kartan Bygga och bo.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Radon i brunnsvatten

Du kan läsa mer om radon i brunnsvatten på Sveriges geologiska undersöknings webbplats.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej