Luften utomhus

Luften som omger oss i vår närmiljö påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och vår hälsa på längre sikt. Därför är det viktigt att luften har bra kvalitet.

I Naturvårdsverkets mål för miljökvalitet och frisk luft står det att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå det finns ett antal miljökvalitetsnormer som ska hjälpa till att minska olika ämnen och föroreningar i utomhusluften.

Kommunens ansvar för utomhusluft

Kommunerna ansvarar för kontrollen av luftkvaliteten i sina tätorter genom mätning eller beräkningar. Motala kommun är med i samverkansområde luft Östergötland och behöver därför inte kontrollera alla parametrar genom egen mätning.

Motala kommun har dock kontrollerat luftkvaliteten i tätorten sedan vinterhalvåret 1986/87. Det sker i samarbete mellan ett antal svenska kommuner och IVL Svenska Miljöinstitutet och innebär att luftkvaliteten regelbundet mäts i ett stort antal kommuner.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten för att ta del av resultatet av mätningarna eller klicka på ”Se statistik” nedan för att komma till portalen där mätningsstatistiken samlas.

Resultat av luftmätningar

I den här portalen samlas statistik om resultat från genomförda luftmätningar. Du kan sortera på bland annat kommun, station (mätplats), ämne och årtal.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Naturvårdsverket

Information om miljökvalitetsnormer, utsläpp och luftkvalitet finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Östergötlands luftvårdsförbund

Information om arbete med luftkvaliteten inom Östergötlands luftvårdsförbund hittar du på länsstyrelsens webbplats.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej