Klagomål på boendemiljö

Hur boendemiljön ser ut har stor betydelse för hur vi mår. Dålig ventilation, nya bygg- och inredningsmaterial, fukt- och mögelskador är några av de saker som bidrar till att många människor upplever problem. Här hittar du svar på vad du kan göra om du vill klaga på något i ditt boende.

Om du har problem med din boendemiljö kontakta alltid först din fastighetsägare angående problemet. Tar inte fastighetsägaren ditt klagomål på allvar kan du lämna in ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse om störningen gäller något du själv inte har rådighet över. Styrelsen får då en möjlighet att åtgärda problemet. Det är deras ansvar att utreda och åtgärda störningar som exempelvis felaktig temperatur och fukt- och mögelskador. Om du inte får någon respons från styrelsen kan du lämna in ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Har du problem med något i din egen bostad är du som ägare som oftast är ansvarig för att åtgärda problemet själv. Om problem med din boendemiljö orsakas av dina grannar bör du först prata med dem angående problemet och händer inget kan du lämna in ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Många störningar från grannar är dock en så kallad ordningsfråga och inget som hanteras enligt miljöbalken. Det blir då störningsjour eller polis som ska kontaktats.

För att miljö- och hälsoskyddsenheten ska behandla ett klagomål ska nedanstående punkter vara uppfyllda:

  • Du ska själv först ha tagit kontakt med den som är ansvarig för störningen och att denne har fått möjlighet att undersöka och åtgärda problemet.
  • Miljö- och hälsoskyddsenheten ska anse att klagomålet är en hälsorisk. Slitage eller boendestandard räknas inte som en hälsorisk.
  • Störningen ska vara pågående. Miljö- och hälsoskyddsenheten handlägger inte klagomål som gäller störningar längre tillbaka i tiden eller som kan tänkas komma.
  • Störningen ska kunna hanteras enligt miljö- och hälsoskyddsenhetens lagstiftning. Störningar från grannar hanteras oftast bättre av störningsjour eller polis.

Blankett

Du kan ha denna blankett som stöd när du gör en anmälan:

Formulär för klagomål på störning i bostad (PDF, 37 kB)

Anonym anmälan

Det går bra att vara anonym men det kan i vissa fall innebära att ditt klagomål inte kan hanteras. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Du kan inte vara anonym om du skickar in ditt ärende via e-post. E-posten kommer att diarieföras (registreras) och därmed blir dina kontaktuppgifter offentlig handling. Det går heller inte att begära att vara anonym i efterhand. Om du vill vara anonym är det lättast att ringa in ditt klagomål.

När vi har fått din anmälan skickar vi ett brev till den person, ägare eller verksamhet som utpekas som störande för att få deras synpunkter. Beroende på vad klagomålet handlar om kan vi behöva göra en inspektion hemma hos dig. Om miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att det finns en olägenhet kan vi kräva att den som orsakar störningen genomför åtgärder.

Handläggningstiden för klagomål varierar beroende på hur komplicerat ärendet.

Det kostar inget att anmäla ett hälsoskyddsklagomål till miljö- och hälsoskyddsenheten och våra utredningar är alltid oberoende.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej