Renhållningsordning och avfallsplan

Renhållningsordningen består av avfallsplan, föreskrifter för behandling av avfall och miljöbedömning. Den gäller för både Motala och Vadstena kommuner eftersom vi har en gemensam vatten- och avfallsnämnd. Här kan du ta del av alla dokument.

Här kan du ta del av avfallsplanens olika delar

Avfallsplan 2018–2021 - bläddringsbar version

Avfallsplanen beskriver hur vi långsiktigt ska jobba med hållbar avfallshantering. Gäller för Motala och Vadstena kommuner 2018-2021. Här hittar du en bläddringsbar version som du kan läsa på datorn eller en bärbar enhet.

Avfallsplan 2018–2021 - utskriftsvänlig version

Avfallsplanen beskriver hur vi långsiktigt ska jobba med hållbar avfallshantering. Gäller för Motala och Vadstena kommuner 2018-2021. Här hittar du en PDF-fil med lågupplösta bilder som du kan skriva ut.

Lokala avfallsföreskrifter

Här kan du läsa om vilka föreskrifter som gäller för avfallshantering i Motala och Vadstena kommuner.

Miljökonsekvensbeskrivning

Här beskrivs miljökonsekvenser av avfallsplanen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej