Fyrfack – källsortering hemma

Fyrfack innebär att du som är villaägare i Motala och Vadstena kommuner får två nya soptunnor, där du kan källsortera. Du slipper alltså köra iväg med ditt avfall till en återvinningsstation.

Tidplan på karta

Här kan du se tidplanen för att införa fyrfack på en karta.

Varför införs fyrfack?

Med fyrfackskärl blir det enkelt att sortera. Vi kan redan se att fyrfackssystemet har lett till att mindre avfall körs till förbränning, och mer återvinns. Det är en stor vinst för miljön. När vi återvinner sparas stora mängder energi jämfört med att använda nya råvaror. Det är 75 procent effektivare att återvinna än att producera nytt.

Det blir också färre bilresor till och från återvinningsstationer vilket annars belastar miljön. Våra sopbilar kör på biogas, som är ett fossilfritt bränsle.

När införs fyrfack?

Hela Motala tätort, Borensberg och Vadstena tätort har fått fyrfack. Planeringen för återstående områden ser ut som följer:

 • Hösten 2020: landsbygd södra Motala kommun (inklusive Fornåsa, Österstad och Varv)
 • Våren 2021: landsbygd Vadstena kommun

Du får ett meddelande med mer information i din brevlåda när fyrfack är på gång i ditt område.

Kostnad för två sorteringstunnor på 370 liter, som är det vanligaste alternativet.

 • Fast avgift per år: 968 kronor
 • Rörlig avgift per år:  1 702 kronor
 • Total avgift per år: 2 670 kronor

Om du väljer att inte ha fyrfack när tjänsten införs i ditt område blir den rörliga avgiften per år 2 702 kronor, det vill säga totalt 3 670 kronor.

Bilden visar två sorteringstunnor med fyra fack i varje tunna.
Varje tunna har 4 fack. Möjlighet finns att hänga på en elbox för batterier och lampor.

Första steget är att platta till avfallet, framförallt pappersförpackningar och plast, så att mer får plats i facket. Använd plastkomprimeraren som du får med vid utkörning av tunnorna för att trycka ihop mjukplasten så mycket som möjligt.

Du kan också fråga om grannen har plats i sin tunna eller lämna förpackningarna vid en återvinningsstation eller kommunens bemannade återvinningscentral.

Om du har problem med att facket för soppåsar blir fullt – testa att använda små påsar och trycka ur all luft samt sortera bort allt återvinningsbart material.

Du kan också förvara det som blivit över och lägga i tunnan till nästa tömning. Du kan dessutom beställa en extra tömning eller en extra tunna mot en avgift om facken är fulla regelbundet. Exempelvis kan du ha en extra tunna för enbart soppåsar med tömning varannan vecka för 500 kronor per år.

Kan jag byta plats på dekalerna i sorteringstunnan, om utrymmet för ett visst material är för litet?

Du kan inte byta plats på dekalerna i sorteringstunnorna för att få mer plats för vissa material. För att materialen ska hamna i rätt fack i sopbilen måste allt läggas i rätt fack även i tunnorna.

Tunna 370 liter

 • Höjd: 110 cm
 • Bredd: 75 cm
 • Djup: 87 cm
 • Höjd med locket öppet: 180 cm
 • Tunnan behöver cirka 90 cm i bredd och 100 cm i djup för att få plats ordentligt.

Tunna 240 liter

Det finns möjlighet att ha två mindre sorteringstunnor på 240 liter under förutsättning att sorteringen fungerar och tunnorna räcker till. Dessa kan hushåll med 1-2 personer ansöka om att prova.

 • Höjd: 110 cm
 • Bredd: 58 cm
 • Djup: 79 cm
 • Höjd med locket öppet: 180 cm

Hur ska jag få plats?

Om du inte hittar en lämplig plats för sorteringstunnorna kan vi hjälpa till med tips och goda exempel. Men det är varje fastighetsägare som får stå för eventuella kostnader om platsen för sorteringstunnorna behöver byggas om.

Du kan även placera dem på valfri plats på din tomt och ställa fram dem när de ska tömmas. Tunnorna får stå max fem meter från tomtgränsen vid hämtning, annars tillkommer ett tillägg enligt avfallstaxan.

Bilder med tips på placering

Lucka i staketet

Bilden visar hur du kan placera dina sorteringstunnor mot ett staket
Placering av sorteringstunnor mot staket.

Placering mot husvägg eller staket

Bilden visar hur du kan placera dina sorteringstunnor mot en husvägg
Placering av sorteringstunnor mot husvägg.

Placering i häck

Bilden visar hur du kan placera dina sorteringstunnor i en häck
Placering av sorteringstunnor i häck.

Foton

Här är bilder på goda exempel på hur andra har löst placeringen.

Bild som visar två sorteringstunnor placerade i en häck
Ett exempel på placering av sorteringstunnor i en häck. Fotograf: Norrköpings kommun
Bild som visar två sorteringstunnor inbyggda i staket
Ett exempel på placering av sorteringstunnor i staket. Fotograf: Norrköpings kommun
Bild som visar två sorteringstunnor som står mot ett staket
Ett exempel på placering av sorteringstunnor mot ett staket. Fotograf: Norrköpings kommun

Tömning av tunnorna

Tunna 1 töms en gång i månaden. Tunna 2 töms två gånger i månaden.

Du hittar dina tömningsdagar genom att logga in på Mina sidor.

Bilden visar en sopbil med fyra fack.
Tunnorna töms av en sopbil med fyra fack, som kör på biogas. De olika materialen hålls åtskilda hela vägen till anläggningen där de återvinns.

Så sorterar du

Bilden beskriver hur du ska sortera olika typer av förpackningar i tunnorna.

Ny sorteringspåse

Du får i samband med att fyrfack införs i ditt område en kasse med olika fack som du kan sortera i under diskbänken. Om kassen har blivit sliten och du behöver en ny är du välkommen att hämta det på en bemannad återvinningscentral.

Du kan behålla din gamla soptunna och lämna förpackningar och tidningar vid en återvinningsstation. Men avgiften är högre jämfört med att ha två sorteringstunnor. Anledningen till det är att vi behöver köra med en extra sopbil för att tömma din soptunna.

Vill du ha kvar din gamla soptunna ska du kontakta kundcenter på kundcenter@motala.se eller 0141-22 51 51.

Andra alternativ

Hushåll med 1-2 personer kan ansöka om att prova två mindre sorteringstunnor på 240 liter.

Det går också bra att ansöka om att dela två sorteringstunnor med en granne. Detta gäller hushåll med 1-2 personer och under förutsättning att sorteringen fungerar och tunnorna på 370 liter räcker till. Ni ansöker om att dela soptunnor på blanketten: Ansökan om ändring av sophämtning (PDF, 219 kB)

Dessutom finns möjligheten att behålla den gamla soptunnan med hämtning en gång i månaden. Detta gäller hushåll som ansöker om att hemkompostera matavfallet. Ansök om hämtning var fjärde vecka på blanketten: Ansökan om ändring av sophämtning (PDF, 219 kB)

De hushåll som inte sedan tidigare har en elbox, det vill säga behållare för insamling av batterier respektive lampor, får en sådan i samband med att sorteringstunnorna ställs ut. Om du saknar elbox men ändå inte har fått någon kan du kontakta kundcenter.

Elboxen ska hängas på tunna 1 vid tömning.

Om boxen inte töms

När fyrfack precis har införts i ett område är det väldigt många som hängt ut boxen eftersom man har mycket elektronikavfall liggande hemma. Det har medfört att facket för elektronik i sopbilen blivit fullt, och alla boxar kan då inte tömmas. Även om elboxen inte är tömd är det bra om du tar in den i hemmet, så att den inte blir vattenfylld om det regnar.

Här kan du lämna elektronikavfall

Du kan givetvis lämna elektronik på kommunens bemannade återvinningscentraler. Dessutom finns det möjlighet att lämna småelektronik i miljöskåpet Samlaren i följande butiker:

 • Östenssons City i Motala
 • Östenssons Väster i Motala
 • Ica Maxi i Motala
 • Ica Charlottenborg i Motala
 • Östenssons i Borensberg
 • Östenssons Starby i Vadstena

Om du har problem med lukt och larver i din sorteringstunna eller soptunna så kan du göra följande:

 • Rengör tunnan med varmt vatten och såpa. Låt tunnan torka invändigt innan du börjar använda den igen.
 • Spreja en del ättika och nio delar vatten vid problem med larver och flugor.
 • Vid stora problem med kan du spreja med outspädd ättika efter att du rengjort tunnan.
 • Undvik solljus och ställ tunnan i skugga.
 • Pressa ur luften innan du knyter soppåsen och gröna påsen med dubbelknut och se till att påsen är helt tät.
 • Lägg blöjor i särskilda blöjpåsar eller till exempel tvåliters fryspåsar.
 • Dränk en bomullstuss med ättika eller citrongräsolja och lägg i soppåsen eller under diskbänken.
 • Du behöver inte skölja ur förpackningarna för återvinningens skull, utan endast vid problem med lukt. Använd gärna diskvattnet eller kallt vatten och låt förpackningarna torka upp och ner i diskhon.

Insamlingen av trädgårdsavfall påverkas inte av de nya sorteringstunnorna. Om du har en trädgårdstunna så sker tömningen samma vecka och dag precis som tidigare.

Du kan också fortsätta att kompostera ditt matavfall om du vill, men ingen reducerad avgift ges vid hemkompostering.

Sorteringstunnorna innehåller ett fack för matavfall i gröna påsar som du kan använda. Ur miljösynpunkt är det bättre att göra både biogas och biogödsel.

Allt material vi samlar in återvinns. Glas blir nytt glas, metall blir ny metall, plast blir ny plast, kartong blir nya pappersförpackningar och tidningar blir nya tidningar. Matavfallet i de gröna påsarna blir biogas och biogödsel. De vanliga soppåsarna blir fjärrvärme och el.

När de gamla soptunnorna bytts ut mot nya sorteringstunnor återvinns plasten och används för att tillverka nya tunnor.

Här kan du läsa mer om återvinning av förpackningar och tidningar.

Varken Motala eller Vadstena kommuner bestämmer över de obemannade återvinningsstationerna som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Men behovet av återvinningsstationer kommer minska ju fler villahushåll som väljer fyrfack.

kommunens bemannade återvinningscentraler finns det alltid möjlighet att lämna förpackningar och tidningar.

Kontakt

Kundcenter
Telefon:
0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej